ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 
Εργοστάσιο: 20ο χλμ. Λ. Λαυρίου 19400, Καρελάς Κορωπί 
Τηλ. Κέντρο: 210 2580100 Fax: 215 5002694  Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

►Εμπορική Διεύθυνση
Τηλ.: 210-2580103 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

►Τμήμα προσφορών
Άρης Τριανταφύλλου
Τηλ.: 210-2588190 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Στέλιος Πέτρου
Τηλ.: 215-5002692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

►Τμήμα προγραμματισμού παραγωγής
& εξυπηρέτησης πελατών
Μαργαρίτα Πούλιου
Τηλ.: 215-5002688 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

►Τμήμα προεκτύπωσης
Καίτη Νομικού - Μαρίνος Στεργιόπουλος 
Τηλ.: 210-2588181 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

►Διεύθυνση Παραγωγής
Στέλιος Κριτσωτάκης
Τηλ.: 210-2588187
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

►Τμήμα Επίπεδης Εκτύπωσης
Δημήτρης Ζέρβας
Τηλ.: 210-2588183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


►Τμήμα Βιβλιοδετείου
Ιάκωβος Χαλάς  
Τηλ.: 215-5700550 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

►Τμήμα Διακίνησης
Αντώνης Βουσουρέλης  
Τηλ.: 210-2588183 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

►Τμήμα Προμηθειών &
Χρηματοοικονομικού
Χρήστος Χαλάς
Τηλ.: 215-5002682
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

►Λογιστήριο
Άννα Ζιώγα 
Τηλ. 210 2588153 
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

►Τμήμα εκκαθαρίσεων χάρτου πελατών 
Απόστολος Μποζώνας
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

►Τμήμα τιμολόγησης  
Ευάγγελος Τσαλδάρης
Τηλ. 215 5002686
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.