Εγκαταστάσεις

H έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Κορωπί επί της οδού Ι. Μεταξά 30 (Θέση Καρελά), όπου στεγάζονται οι οικονομικές και διοικητικές της υπηρεσίες. Οι παραγωγικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της, στεγάζονται στη θέση Καρελά στο Κορωπί, στα παρακάτω κτήρια:

  • Κτήριο 38.800 m2 (εκτύπωση εφημερίδων, εκτύπωση κυλινδρικών και επιπέδων, εργασίες κυτιοποιίας, σακουλοποίηση εντύπων και αποθηκευτικοί χώροι) στο 20ο χλμ. της Λεωφόρου Αθηνών-Λαυρίου, με είσοδο επί της οδού Αιγαίου.
  • Κτήριο 6.600 m2 (εκτύπωση κυλινδρικών, εκτύπωση επιπέδων και αποθηκευτικοί χώροι) επί της οδού Αιγαίου 28.
  • Κτήριο 4.200 m2 (εκτύπωση κυλινδρικών, εκτύπωση ψηφιακών και αποθηκευτικοί χώροι) σε οικόπεδο όμορο με αυτό του κτηρίου της Αιγαίου 28 και είσοδο επί της οδού Ι.Μεταξά 30.
  • Κτήριο 5.300 m2 (βιβλιοδεσία και αποθηκευτικοί χώροι) επί της οδού Αιγαίου 37.