Εμπορικά φυλλάδια

Η ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ έχει την μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα εκτύπωσης εμπορικών φυλλαδίων στην Ελλάδα αγγίζοντας τα 5 εκατ. 16σέλιδα ημερησίως και βιβλιοδετική παραγωγική ικανότητα που φτάνει τα 2 εκατ. Φυλλάδια ημερησίως. Το 2020 εκτύπωσε 460.000.000 δεκαεξασέλιδα τυπογραφικά φύλλα με κυλινδρική εκτύπωση, και 45.000.000 φύλλα με επίπεδη εκτύπωση.

Παράγει εμπορικά φυλλάδια για τις περισσότερες αλυσίδες Super Market & λιανεμπορίου.

Διαρκής ανάπτυξη των εξαγωγών εμπορικών φυλλαδίων στην Ευρωπαϊκή αγορά.

  • Εμπορικά φυλλάδια λιανεμπορίου
  • Εμπορικοί κατάλογοι
  • Leaflets – Μονόφυλλα – δίφυλλα – τιμοκατάλογοι