Επίπεδη εκτύπωση

Εκτυπωτικές μηχανές φύλλων

Μια 8χρωμη εκτυπωτική μηχανή 72Χ104 cm, της εταιρείας ΜΑΝ,
τύπου ROLAND 708.

Μια 5χρωμη εκτυπωτική μηχανή 72Χ104 cm, της εταιρείας HEIDELBERG,
τύπου CD102-5, εξοπλισμένη με 1 πύργο βερνικιού.

Μια 5χρωμη εκτυπωτική μηχανή 72Χ104 cm, της εταιρείας ΜΑΝ,
τύπου ROLAND 705, εξοπλισμένη με 1 πύργο βερνικιού.

Μια 4χρωμη εκτυπωτική μηχανή 72Χ104 cm, της εταιρείας HEIDELBERG,
τύπου SM102-4P.