Κυλινδρική εκτύπωση εμπορικών εντύπων

Εκτυπωτικές κυλινδρικές μηχανές εμπορικών εντύπων

1 WEB εκτυπωτική μηχανή heatset, 32 σελ., της εταιρείας KBA, τύπου
COMPACTA 408.

1 WEB εκτυπωτική μηχανή heatset, 32 σελ., της εταιρείας ΜΑΝ, τύπου
LΙΤΗΟΜΑΝ III.

1 WEB εκτυπωτική μηχανή heatset, 32 σελ., της εταιρείας MITSUBISHI,
τύπου L-AYO 32.

1 WEB εκτυπωτική μηχανή heatset, 16 σελ., της εταιρείας KBA,
τύπου COMPACTA 215.

1 WEB εκτυπωτική μηχανή heatset, 16 σελ., της εταιρείας ΜΑΝ,
τύπου ROTOMAN Ν60.