Μηχανογραφικά έντυπα

Η εταιρεία διαθέτει πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό εκτύπωσης μηχανογραφικών εντύπων, εκτυπώσεων ασφαλείας και κουπονιών σε μορφή συνέχειας, φύλλου, πολλαπλών εντύπων (cutset) και μπλοκ.

Δυνατότητα παραγωγής με επεξεργασίες ασφάλειας όπως micropritning, πολυεπίπεδη ασφάλεια,αόρατη.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες direct mail με προσωποποίηση στοιχείων, εμφακέλωση και αποστολή.