Οικονομικά στοιχεία

Η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την ισχυρή οικονομική της θέση έναντι των ανταγωνιστών, τα τελευταία χρόνια έχει υπερδιπλασιάσει της πωλήσεις της. Σύμφωνα με την κατάσταση αποτελεσμάτων, η επιχείρηση το 2019 σημείωσε πωλήσεις 25.663.009€, αυξημένες κατά 54% σε ετήσια βάση. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 1.077.000€ (έναντι 705.000€ το 2018) και τα ΚΠΦ σε 600.000€ (έναντι 360.000€ το 2018).

Το 2020, οι πωλήσεις μας ανήλθαν σε 24.201.000€, δηλαδή παρουσίασαν πτώση της τάξης του 6,04% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρόλο που το σύνολο της εγχώριας εκτυπωτικής αγοράς επηρεάστηκε από την πανδημία, το Lockdown και την παγκόσμια κατάρρευση της διαφημιστικής καμπάνιας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει διπλασιάσει την εξαγωγική της δραστηριότητα, πραγματοποιώντας το 2020 εξαγωγές ύψους άνω του 1.440.000€ και έχοντας δημιουργήσει σοβαρές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη. Για 2021 το σύνολο των εξαγωγών προβλέπεται να υπερβούν τα 2.000.000€.

Διαβλέποντας την επερχόμενη μείωση των πωλήσεων στον κλάδο των εκδόσεων-εκτυπώσεων συνολικά, επενδύσαμε σε νέο εξοπλισμό και κτήρια, ώστε να μειώσουμε στον μέγιστο βαθμό τα κοστολόγιά μας, λειτουργικά και παραγωγικά. Παράλληλα εφαρμόζουμε μια ακόμη πιο οργανωμένη εμπορική διείσδυση στην αγορά, ώστε έχοντας πλέον την δυνατότητα να είμαστε ανταγωνιστικότεροι στα κόστη, να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως πλεονέκτημα για την προσέλκυση νέων πελατών, διατηρώντας βραχυπρόθεσμα την κερδοφορία μας και στοχεύοντας σε αύξηση στο μεσο-μακροπρόθεσμο μέλλον.