Συσκευασία

 
4 μηχανές σακουλοποίησης της εταιρείας CMC.

2 μηχανές σακουλοποίησης της εταιρείας SITMA.

2 μηχανές σακουλοποίησης της εταιρείας HUGO BECK.