Περιοδικά

Παράγει το 90% των ένθετων εντύπων εφημερίδων.

Τυπώνει 14 εβδομαδιαία και 26 μηνιαία περιοδικά.