Προεκτύπωση

Τμήμα Προεκτύπωσης (PREPRESS)

4 εκτυπωτές CTP εφημερίδας , της AGFA, τύπου POLARIS.

3 εκτυπωτές CTP κατηγορίας VLF (Very Large Format), της AGFA, τύπου AVALON.

1 εκτυπωτή CTP κατάλληλο για σχήματα έως 75Χ105 cm, της AMSKY, τύπου AURORA.