ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία, από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν, περνάει από αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με όλα τα διεθνή standards. Στην ποιότητα των προϊόντων συμβάλλει σημαντικά το πλήθος των αυτοματοποιημένων διαδικασιών που ελαχιστοποιεί την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα και η αυστηρή επιλογή μη τοξικών, άοσμων και ανακυκλώσιμων υλικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.